Bilorientering Bilo Uppland

Nyrustad webbsida!

Välkommen till vår nya bilorienteringssida. Vi kommer tvingas överge den gamla adressen lite abrupt!

Ny webbadress: bilo.homeunix.org

• Den här sidan innehåller nu mer bilder och text än tidigare.
• Nyheter finns i egna kategorier som nås via startsidan. Klicka t.ex på SM – alla våra nyhetstexter om SM dyker upp.
• Fler ny-gamla
referat är på ingång. Jesper har äntligen kommit igång med upprustningen av gamla artiklar från Rasbo MK:s Klubbnytt.
Länksidan är upprensad. Gamla inaktuella länkar har fått rejält på tafsen.
• Infosidan på
engelska är upprustad.
• Alla gamla inaktuella inbjudningar har fått ge vika, däremot finns resultaten samlade under
Tävlingar istället.

...på gång
• fler bilder!
• fler bildtexter, med rätt namn till rätt person förhoppningsvis, i möjligaste mån.
videosidan som inte riktigt har funnit rätt form ännu.
• ännu fler
gamla referat inscannade, OCR:ade och uppsnyggade.
• mer text om våra
Profiler.
• En
OT-licens från 1965.